Kalendere

Der er oprettet en kalender til hele skolen der indeholder alle arrangementer/begivenheder som vedrører alle på skolen. Kontoret er redaktør.

Der er oprettet tre kalendere per klasse:

    • Klasse-kalender - indeholder forældremøder, klasserengøring, teaterture, lejrture, fester, skole-hjem samtaler, fællesspisning m.m.

  • Lektie-kalender

  • Fødselsdags-kalender

Desuden er der oprettet en fødselsdags-kalender til personalet, en udlejnings-kalender (som Diana styrer), en kalender til frits-aktiviteter (som Betina styrer) og en kalender til personalemøder.

Mere information

Hele systemet er bygget op omkring Google Calendar og alle kalendere er offentlig tilgængelige. Dermed kan man nemt få vist de forskellige kalendere på sin egen computer og eller mobil telefon.

Læs evt, vejledning til brug af kalenderne.